news

NIKE AIR JORDAN 5 RETRO | 3.4 fri 12:00


NIKE AIR JORDAN 5 RETRO

Stylesオフィシャルオンラインストア「Calif」にて発売

販売期間:2022年3月4日(金)12時~
※システムの都合で発売時間が前後する場合がございます。

商品名:NIKE AIR JORDAN 5 RETRO
価格:24.200円(税込)